Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

It might have been...

 

 “Of all sad words of tongue or pen, the saddest are these, ‘It might have been”


—      John Greenleaf Whittier

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου