Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Rainy Day

" A book, a cup of coffee and my favourite spot by the window to listen to the rain falling from the sky and touching the Earth"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου