Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

We're all damaged“We're all damaged in our own way. Nobody's perfect. I think we're all somewhat screwy. Every single one of us.”

- Johnny Depp᠌ -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου