Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

This is bravery

You wake up every morning to fight the same demons that left you so tired the night before; and that, my love, is bravery.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου