Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

Quote of the dayDon't forget : You have to be your own hero. You have to save yourself.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου