Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

I’m always soft for youI’m always soft for you, that’s the problem. You could come knocking on my door five years from now and I would open my arms wider and say ‘come here, it’s been too long, it felt like home with you."
    - Azra.T   “My Heart is Full of Open Windows"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου