Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Cutting the ties

Know what my favorite part of this is? That one only has ties on a small part of their body whereas the other is tied all along one side up to the face, meaning one person is not quite as invested in the relationship as the other. Even better thought, the one with most ties is the one with the scissors. Im so glad they’ve built up the courage to leave even if it means cutting out a larger part out of their life than the other.


Πηγή: tumblr.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου