Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Το πρώτο σκαλί


"Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει
νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα." 

- Κ. Π. Καβάφης

3 σχόλια: