Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Confused thoughts


If you see my ghost, Kill it! Don't let it survive. It would take you down to the darkness. Don't let it shadow you. 
DON'T LISTEN TO IT! Just kill it! Kill it as fast as you can! 
Don't let it fool you. It already suffered enough. Show a little compasion and destroy it. 
Destroy it before it destroys you.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου