Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

Worst part of self-distructionThe worst part about anything that’s self destructive is that it’s so intimate. You become so close with your addictions and illnesses that leaving them behind is like killing the part of yourself that taught you how to survive.

Via: infinitehallucination

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου