Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Before you fall in love with me...

Σήμερα διάβασα στο Tumblr αυτή την ανάρτηση και μ' άρεσε πάρα πολύ:

    before you fall in love with me,
    let me tell you that I smoke too
    many cigarettes, and I would
    rather watch the moon on a
    Saturday night than go out and
    get drunk at expensive bars with
    people that don’t give a damn about me.
    let me tell you that I am yesterday’s
    paper throw in the garbage, unread.
    I am not a romantic midnight walk
    down by the park, or everlasting
    roses that never wilt. I am not a
    gracious ocean, but rather a humid,
    filthy swamp. so before you fall in
    love with me, run.

4 σχόλια: