Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Humanity

“I also thank Angelina for dressing in hijab while she visited not just Iraqi refugees but refugees in Afghanistan and Pakistan. Not only did she look good in it, she showed respect and appreciation for their culture and religion and made sure that the focus was not on her looks but rather her mission.”


Πηγή: tumblr.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου