Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Butterflies


Butterflies can't see their wings. 
They can't see how truly beautiful they are, 
but everyone else can. 
People are like that as well.

Πηγή: Thinking Minds

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου