Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Wings


"Sometimes you just have to jump out the window and grow wings on the way down." 
—Ray Bradbury 

Πηγή: The Artidote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου