Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

One day"One day you'll be able to talk about everything you’ve kept bottled up." 
                —healingsuggestions

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου