Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

So tell me...


"So tell me, where do you run to when every monster you meet is a reflection of the darkness inside of you?"
 —Nikita Gill

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου