Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

The meeting“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.”
- Carl Jung -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου