Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Please be gentle with yourself!"please be gentle with yourself. you’re trying. if it’s taking you longer than you thought to achieve something or get somewhere, that’s okay. try not to compare yourself to others too much because not everyone gets to where they need to be right away. you’re alive, that’s what matters. keep trying. you’ll get there."

 -skellydun


Πηγή: The Artidote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου