Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Where do you run?


"So tell me, where do you run to when every monster you meet is a reflection of the darkness inside of you?" 
Nikita Gill

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου