Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Can you imagine?
Can you imagine if someone sent you a list of all the reasons why they love you?

 —Shelley Busby

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου