Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Notice all the peopleNotice all the people who make an effort to stay in your life.


Πηγή: The Artidote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου