Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Stop fighting yourself


"Stop fighting yourself and start fighting for yourself."

Πηγή: The Artidote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου