Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

My philosophy is...


"My philosophy is: It’s none of my business what people say of me, and think of me. I am what I am, and I do what I do. I expect nothing, and accept everything. And it makes life so much easier." 
                                              —Anthony Hopkins

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου