Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016

I'm destroying myself
"I am destroying myself so other people can’t," she said, "And it’s the worst kind of control but it’s the only form I know."

                                                          —Sue Zhao

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου