Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

We are the sun and the moon


“We are sun and moon, dear friend; we are sea and land. It is not our purpose to become each other; it is to recognize each other, to learn to see the other and honor him for what he is: each the other's opposite and complement.”

- Hermann Hesse -

Πηγή: thinking minds

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου