Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

We are not who you think we are...


"When I was in the hospital, I was roomed with a schizophrenic
And she was the most gentle person I have ever met
There was a boy with a long deep slit across his neck
Who told very funny jokes
A girl who never spoke a word
Would draw the most beautiful pictures
The boy who shook with anxiety
Could hold the most intelligent conversations
Even the girl who screamed in her sleep and picked at her skin
Had a heart the size of the ocean
We are not who you think we are"

Πηγή: The Artidote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου