Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Depression


"It’s so difficult to describe depression to someone who’s never been there, because it’s not sadness. I know sadness. Sadness is to cry and to feel. But it’s that cold absence of feeling—that really hollowed-out feeling." 
J.K. Rowling

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου