Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Don’t forget who you really are.


“But don’t forget who you really are. And I’m not talking about your so-called real name. All names are made up by someone else, even the one your parents gave you. You know who you really are. When you’re alone at night, looking up at the stars, or maybe lying in your bed in total darkness, you know that nameless person inside you.” 

~Louis Sachar

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου