Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Perfection is ugly


"I think perfection is ugly. I want to see scars, failure, disorder, distortion." 

—Yohji Yamamoto 

Πηγή: The Artidote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου