Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

Moon


“Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.”
- Mark Twain -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου